Claudia A

Claudia A. was een HIV-besmette vrouw die op straat kwam te staan nadat zij uit het ziekenhuis was ontslagen. Het was dan ook haar idee dat er in Suriname een zorgcentrum moest komen waar personen die leven met HIV/AIDS opgevangen en begeleid worden. Helaas heeft zij haar droom niet in vervulling zien gaan, omdat zij bij een tragisch ongeval aan de Waterkant de dood vond.

Op basis van Claudia’s droom en geinsprireerd door haar doorzettingsvermogen is op 1 september 1999 de Stichting Claudia A. opgericht door de gezusters Teersa Burleson en Norma Marica. Het begon als een inloopcentrum waar mensen die HIV-besmet zijn binnen konden lopen. Gedurende de jaren is het inloopcentrum uitgegroeid tot een opvangtehuis voor HIV-besmette weeskinderen en moeders.

Momenteel wonen er bij Claudia A. 30 kinderen die in leeftijd variëren van een tot en met 20 jaar en zes volwassen vrouwen. Zij wonen in een te klein huis dat in slechte staat verkeerd. De kinderen in het opvanghuis gaan wel naar school, maar hebben door gebrek aan geld geen zicht op een beroepsopleiding. Hierdoor hebben zij ook een gebrekkig toekomstperspectief. Evenmin is er geld om de kinderen te laten deelnemen aan naschoolse activiteiten in groepsverband, zoals bijvoorbeeld een sport- of theaterclub. Daar bovenop heeft het tehuis gebrek aan geld voor voldoende opgeleid personeel.

Door het ingezamelde geld duurzaam te investeren in bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en door de B!NKIES te omringen met lokale professionals helpen wij de B!NKIES op weg naar een betere toekomst.

Comments are closed.